Prace budowlane – Armii Krajowej 7 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY
UL. ARMII. KRAJOWEJ 7 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu klatek schodowych zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 22-11-2016r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 7.

Aarmii-krajowej-7-remont-klatek-schodowych-przedmiar