Prace budowlane – Aleja 1-go Maja 4A

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„REMONT BALKONÓW W BUDYNKU PRZY ULICY ALEJA 1-GO MAJA 4A W GIŻYCKU”

 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu balkonów zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

 

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego. W kosztorysie należy dodać pozycję dodatkową dotyczącą ułożenia płytek mrozoodpornych na powierzchniach płaskich (pow. płyt balkonowych) na zaprawie klejowej WEBER 414 na 82 m2.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 15-04-2015r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Aleja 1-go Maja 4A.

 

Pliki do pobrania:

 pdf (1)