Ocena stanu technicznego

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE

Oceny stanu technicznego poddaszy budynków mieszkalnych których właścicielem jest Gmina Miejska Giżycko

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego poddaszy budynków mieszkalnych i ich przydatności do adaptacji na cele mieszkalne.

Oferta powinna być sporządzona według załącznika nr 1 udostępnionego przez Zamawiającego.

Dopuszcza się składanie ofert obejmujących wyłącznie całość zakresu zamówienia.

W celu oględzin przedmiotowych strychów należy dzwonić pod nr (87) 428 24 52 – dział administracyjny.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 25-06-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Gmina Miejska Giżycko.

Pliki do pobrania:

pdf (1)