Ocena stanu stechnicznego

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE

Oceny stanu technicznego balkonów w budynku wielorodzinnym przy ul. 1-go Maja 4A w Giżycku oraz określenie zakresu prac modernizacyjnych niezbędnych do wykonania

Szczegółowych informacji udziela Pan Zbigniew Jatkowski z Zarządu Wspólnoty pod numerem telefonu 604 423 185.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 15-05-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 1-go Maja 4A.