Izolacja fundamentów ul. Gdańska 23

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„WYKONANIE IZOLACJI FUNDAMENTÓW W BUDYNKU PRZY ULICY GDAŃSKIEJ 23 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji fundamentów zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego. Planowany termin realizacji robót rok 2013.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 03-06-2013r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gdańska 23.

Pliki do pobrania:

pdf (1)