Gołdap ul. Wolności 9 remont loggii – zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE :

„remont loggii budynku przy ul. Wolności 9 w Gołdapi”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót zgodnie z zakresem załączników do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Plac Grunwaldzki 11 pok. 110 lub u Administratora w Gołdapi przy ul. Partyzantów 23C w terminie do dnia 07–04-2020r. (wysyłka pocztą) lub na adresy mailowe: jaroslaw.chomicz@administrator-gizycko.pl lub admgoldap@wp.pl.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wolności 9 w Gołdapi

Gołdap Wolności 9 remont loggii przedmiar

Wolności 9 remont loggii specyfikacja