Docieplenie części elewacji i remont holu głównego ul. Bohaterów wet. 4 (ośr.zdrowia)

Przetarg zakończony
Zwycięzca :

W związku z tym że wpłynęła tylko jedna oferta, na wniosek inwestora

ponawiamy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR” Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

             DOCIEPLENIE CZĘŚCIOWE ELEWACJI I REMONT HOLU GŁÓWNEGO

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki „ADMINISTRATOR” 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 14.10.2012 r. do godz. 1000.

Pliki do pobrania:

pdf (1)

pdf (1)

pdf (1)