Prace budowlane – Gdańska 11 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA

DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

 

„REMONT ELEWACJI W BUDYNKU PRZY UL. GDAŃSKIEJ 11 W GIŻYCKU”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru udostępnionego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 30-11-2016r. do godz. 1000. Wyboru oferty dokonają Współwłaściciele Nieruchomości Gdańska 11.

gdanska-11-remont-elewacji-przedmiar