PRACE BUDOWLANE – Plac Targowy 3 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont pokrycia papowego dachu oraz remont wejścia do piwnicy w budynku przy ul. Plac Targowy 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remont pokrycia popowego dachu oraz remont wejścia do piwnicy zgodnie z przedmiarem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru przez Zamawiającego.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2404-2018r. do godz. 1100. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Plac Targowy 3

Plac Targowy 3 – przedmiar robót na remont pokrycia papowego oraz zejścia do piwnicy (1).